Procesi

Ikonica ekstruzija N
Ekstruzija

Ekstruzija je kontinualni tehnološki proces prerade plastičnih masa, pri čemu se plastična masa u obliku granulata (ulazna sirovina), konvertuje u folije (filmove) u obliku crijeva željene širine i debljine, koje se dalje može rezati u polucrijeva ili trake.
Proizvodimo jednoslojne monofolije i koekstrudirane troslojne folije. Koekstrudirane troslojne folije daju veću mogućnost kombinovanja različitih materijala po slojevima, pa tako možemo dobiti folije većeg kvaliteta i optimalnih osobina.
Za proizvodnju folija koristimo originalne LDPE, LLDPE, mLLDPE, MDPE i HDPE materijale renomiranih svjetskih proizvođača ( EXXON MOBILE, DOW, SABIC…), sa kojima postižemo najviše zahtjeve i standarde pakovanja (folije za atomatsko pakovanje, termoskupljajuće folije,folije za kaširanje…),kao i reciklirane PE materijale (za proizvodnju vreća za smeće, raznih zaštitnih folija u građevinarstvu i poljoprivredi…), zbog čega dajemo veliki doprinos očuvanju životne sredine.
Pored polietilenskih, izrađujemo i folije od kompostabilnih bio polimera, koji su potpuno biorazgradivi i kompostabilni i dobijeni su iz obnovljivih izvora, što je novi trend u našoj industriji ,koji takođe daje ogroman doprinos očuvanju životne sredine i svrstava nas među ekološki odgovorne kompanije.

Ikonica stampa N
Štampa

Štampanje je proces nanosa boje na foliju čime folija dobija potpuno novi vizuelni identitet.
Koristimo savremenu tehnologiju flekso štampe koja je u kategoriji visoke štampe gdje su štampani motivi na fotopolimernoj formi izdignuti i direktno se prenose na materijal, odnosno foliju.
Reprodukcija grafičkog vizuala direktno zavisi od kvaliteta ulaznih grafičkih elemenata ali i od opreme te operatera koji su uključeni u cijeli proces. Vlastitom grafičkom pripremom te konstantnim ulaganjem u savremene štamparske mašine značajno doprinosimo da kvalitet štampanih motiva bude u skladu sa očekivanjima naših kupaca.
Materijali na kojima možemo štampati su: polietilen (PE), polipropilen (BOPP), cast polipropilen (CPP), papir i drugi materijali iz rolne u rolnu. U mogućnosti smo štampati do 8 boja ukupne širine do 1500 mm.
Prednosti flekso štampe su: visok kvalitet, relativno niska cijena na većim tiražima, izraženi kontrasti, dodatni parcijalni lak za visoki sjaj ili mat efekat…
Obzirom da je ambalaža tihi prodavac, štampi dajemo veliki značaj u cijelokupnom proizvodnom procesu.

Ikonica konfekcija N
Konfekcija

Faza u kojoj se formira konačna vrećica. Folija se na mašini odmotava iz rolne, te prelazi preko niza valjaka koji je sijeku i oblikuju onako kako je to potrebno da bi se dobila svaka vrsta vrećica. S obzirom na našu raznovrsnu ponudu vrećica, tako imamo i više tipova konfekcijskih mašina za svaki tip vrećice.

Ikonica reciklaza N
Reciklaža

U ovom procesu prikupljamo svu škartnu materiju koja je nastala u proizvodnji, kao i dodatne škartove koje otkupljujemo od drugih firmi, te ih prerađujemo na našim pogonima kako bismo ponovo dobili materiju koja može da se stavi u pogon ekstruzije. Na ovaj način vršimo efikasnu upotrebu resursa te brinemo o našoj okolini.

Menu