Folije

Termoskupljajuća folija

Termoskupljajući ili toplotno stezljivi filmovi služe prvenstveno za zbirno pakovanje robe, tako što se film pod dejstvom toplote u termotunelima skuplja po dužini i širini oko proizvoda i tako ga štiti od spoljašnjih uticaja i čini ga pogodnim za transport i sladištenje.

Proizvode se od polietilena niske gustine u mono ili koekstrudiranoj varijanti, pri čemu se u koekstrudiranoj varijanti mogu dobiti filmovi sa smanjenom debljinom a sa zadovoljavajućom nosivošću, praveći tako uštede u materijalu po jedinici pakovanja.

Područja primjene termoskupljajućih folija: grupno pakovanje pića (voda,sokova,piva,mlijeka…) u PET, staklenoj,metalnoj ili višeslojnoj ambalaži; prehrambena industrija (zbirno pakovanje prehrambenih proizvoda u PET, staklenoj, metalnoj ili višeslojnoj ambalaži); drvna industrija (briketi, parketi, laminati…); papirna industrija (pojedinačno i zbirno pakovanje časopisa, novina, letaka…); hemijska idustrija (deterdženti u plastičnoj ambalaži…).

Folija za kaširanje (laminaciju)

Proizvode se od polietilena niske gustine ( LDPE, LLDPE, mLLDPE) i polietilena visoke gustine(HDPE) u procesu monoekstruzije ili koekstruzije pri čemu se kombinacijom različitih polietilenskih materijala po slojevima dobijaju filmovi visoke zavarljivosti i vsoke snage vara kao i optimalnih kliznih i optičkih svojstava.

Polietilenske folije za kaširanje (laminaciju) se koriste za izradu višeslojne barijerne ambalaže (duplex, triplex…) u procesu kaširanja (laminacije) sa drugim vrstama folija kao što su: polipropilenske folije, PET folije, poliamidne folije, EVOH folije, aluminijumske folije, papir… koja ima veliku primjenu naročito u prehrambenoj, hemijskoj i kozmetičkoj industriji.

Folije za automatsko pakovanje

Proizvode se od polietilena niske gustine (LDPE,LLDPE,mLLDPE) i polietilena srednje gustine (MDPE) ili njihovom kombinacijom u procesu koekstruzije pri čemu se dobijaju filmovi optimalnih osobina, koji pored visokog kvaliteta pakovanja (što čuva kvalitet upakovanog prizvoda), obezbjeđuju i veliku brzinu pakovanja i znatno povećavaju produktivnost automatskih pakerica kod krajnjeg korisnika.

Folije za automatsko pakovanje imaju širok spektar primjene u raznim granama industrije, posebno za pakovanje granulastih i praškastih materijala: prehrambenoj industriji (so, šećer, sjemenke, hrana za životinje…), higijenski proizvodi (toalet papir, papirne maramice, ubrusi…), hemijskoj industriji (prašci), petrohemijskoj industriji (granulati), drvna industrija (pelet), metalnoj industriji (šarafi).

Folija za građevinarstvo

Tip folije koji se koristi za prekrivanje i zaštitu od vode, UV zračenja i prašine, u glazurama za zaštitu stiropora od oštećenja.

Svaka od ovih folija ima svoje jedinstvene osobine, te se shodno tome razlikuju po materijalu, debljini, boji. Naravno, sve specifikacije radimo u dogovoru sa kupcima.

Folije za poljoprivredu

U ponudi imamo više modela ovih folija, u zavisnosti od potrebe i zahtjeva kupaca.

Osnovni tipovi su folije koje se koriste za pokrivanje plastenika, te one kojima se pokrivaju njive sa zasadima, čime se štite biljne kulture od negativnih spoljnih efekata.

Polipropilenska folija

Nudimo tip BOPP folije, koja čini dio našeg trgovinskog programa te za koju vršimo dodatne usluge štampe.

U ponudi imamo više debljina (20my, 25my, 30my i 40my) u širinama po želji kupca.

Streč folija

Dio našeg trgovinskog programa koji takodje nudimo našim kupcima. U ponudi imamo ručni streč težine 5kg te mašinski streč težine 16kg, debiljine su 23 mikrona.

Vrećice
Menu