Bio program

Kao ekološki osvješćena kompanija pratimo sve nove svjetske trendove koji se odnose na očuvanje životne sredine, i iz tog razloga smo investirali u nove linije na kojima proizvodimo biorazgradive-kompostabilne folije za koje kao ulaznu sirovinu koristimo kompostabilne bio polimere (smješa estara polilaktične kiseline i biljnog skroba), koji su biljnog porijekla, što znači da su dobijeni iz obnovljivih izvora.

Pored linije za ekstruziju biopolimera, investirali smo i u 3 linije za konfekciju raznih tipova vrećica iz folija dobijenih ekstruzijom biopolimera, tako da možemo ponuditi:

  1. biorazgradive trgovačke vrećice – tregerice
  2. biorazgradive trgovačke vrećice – tregerice u rolni
  3. biorazgradive trgovačke vrećice – DKT, sa ubušenom ručkom
  4. biorazgradive trgovačke vrećice – SGS, vrećica sa fleksibilnom ručkom

Bio folije

Prateći trendove tržišta, integrisali smo zaseban pogon proizvodnje folija od biorazgradivih materija biljnog porijekla, koji daje rješenje za specificne ekološke probleme, dok istovremeno osigurava efikasnu upotrebu resursa i visog kvalitet proizvoda.

Naša tehnologija omogućava proizvodnju bio folija širine od 900 mm do 2000 mm, debljine 80 mikrona, te štampanje i do 8 boja.

Bio apotekarske vrećice

Proizvedene su od bio folije, te kao takve i one su visoko ekološki efikasne. Prednost im je što posjeduju relativno veliku površinu za medijske poruke koja je jasno vidjliva i dok se vreća nosi u ruci, te se koriste u različitim prodajnim djelatnostima kojima je ovaj vid reklamiranja važan.

U našem pogonu proizvodimo ih po želji i specifikaciji kupaca, bez štampe ili sa štampom od 1 do 8 boja, jednostrano ili dvostrano.

Bio vreće tregerice i tregerice u rolni

Tregerice predstavljaju jednu od standardnih vrecica koje se koriste u svakodnevnoj upotrebi. Uvodjenjem tregerica od bio folije otisli smo korak dalje, te trzistu ponudili najucestalije vrecice sa potpuno razgradivim materijalom biljnog porijekla, koji nakon upotrebe se reciklira i ponovo vraca u proizvodnju i upotrebu.
Mogu se raditi u razlicitim velicinama, debljinama, bojama i stampama, naravno sve po zelji kupca. Posebnim nacinom konfekcioniranja, kreiramo i tregerice u rolni.

Vrećice
Menu