Nora Plast d.o.o. je osnovana 1996. god .u iznajmljenom prostoru od 450m2, sa kapacitetom od 180 t/god., sa osam zaposlenih.

Specijalizovani smo za proizvodnu širokog spektra fleksibilne ambalaže u koju spada izrada  folija, vrećica, vreća za smeće, vrećica za zamrzivač…

Naša poslovna strategija zasniva se na prijateljskom odnosu sa našim partnerima što nam daje snagu i volju da unapređujemo naše poslovanje.

Danas kompanija ima 80 zaposlenih u vlastitom prostoru od 7000m2, kapacitet od 4500 t/god. i preko 40% izvoza (Austrija, Njemačka, Slovenija, Srbija, Hrvatska......). Raspolaže sa obrazovanim kadrom, savremenom opremom, u mogućnosti je da ponudi široki spektar polietilenske ambalaže vrhunske kvalitete u što kraćem roku isporuke.

Proizvodni program se stalno dopunjuje, razvija i prilagođava potrebama tržišta odnosno zahtjevima kupaca.

Naša polietilenska ambalaža ispunjava zahtjeve Evropske smjernice 2004/19/EC (dopunjena smjernica 2002/72/EC), koja određuje zahtjeve za polimerne materijale i njihove proizvode koji dolaze u kontakt sa hranom.