MISIJA: da tržištu obezbjedimo proizvod prepoznatljivog kvaliteta koji će ispuniti sve zahtjeve kupca uz optimalnu cijenu i rok isporuke.

VIZIJA: Naša vizija je da budemo sinonim za preduzeće koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti proizvodnje, poslovanja i investicija, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira.